Πρόγραμα Ημερίδας 23/05/2015

Thursday, 14 May, 2015

1/1

Πρόγραμμα Αγώνων

Άφιξη μαθητών στο Δημοτικό Στάδιο : 18:15

 18:30  1. Δρόμος 30μ. μαθητών Νηπιαγωγείων 
   2. Σκυταλοδρομία 4x30 γονιών με τα παιδιά τους 
   3. Άλμα σε μήκος μαθητών Γ' και Δ' Τάξης 
   4. Μπαλάκι ή Σφύρα μαθητών Γ' και Δ' Τάξης 
 18:50  Δρόμος 40μ. μαθητών Α' και Β' Τάξης ή 40μ. με εμπόδια 
 19:10  Δρόμος 50μ. μαθητών Γ' και Δ' Τάξης 
 19:30  1. Δρόμος 60μ. μαθητών Ε' και ΣΤ' Τάξης 
   2. Άλμα σε μήκος μαθητών Ε' και ΣΤ' Τάξης και Α' και Β' Γυμνασίου 
   3. Μπαλάκι ή Σφύρα μαθητών Ε' και ΣΤ' Τάξης 
 19:50  Δρόμος 600 μ. μαθητών Γ' και Δ' Τάξης 
 20:10  Δρόμος 600 μ. μαθητών Ε' και ΣΤ' Τάξης 
 20:20  Δρόμος 80 μ. μαθητών Α' και Β' Γυμνασίου 
 20:30  Δρόμος 600 μ. μαθητών Α' και Β' Γυμνασίου 
 20:40  Δρόμος 300 μ. Π/Κ Α' 

Παρακαλούνται οι γονείς να τηρήσουν αυστηρά την ώρα προσέλευσης στο στάδιο.

Ο σχολιασμός έχει κλείσει. Εάν θέλετε να συζητησετε περαιτέρω περί αυτής της ανάρτησης, παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας.