Πρόγραμμα Παπαφλεσσείων

Monday, 23 May, 2016

1/1

Πρόγραμμα Παπαφλεσσείων 2016

 17:00  ΤΡΙΠΛΟΥΝ ΑΝΔΡΩΝ 
 18:00  100μ. EMΠ. ΓΥΝΑΙΚΩΝ 
 18:00  ΑΚΟΝΤΙΣΜΟΣ ΑΝΔΡΩΝ 
 18:00  ΜΗΚΟΣ ΑΝΔΡΩΝ 
 18:10  ΤΕΛΕΤΗ ΕΝΑΡΞΗΣ 
 18:20  100μ. ΑΝΔΡΩΝ 
 18:30  100μ. ΓΥΝΑΙΚΩΝ 
 18:40  80μ. ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Α΄ 
 18:50  80μ. ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Α΄ 
 19:00  ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ ΑΝΔΡΩΝ 
 19:05  400μ. ΑΝΔΡΩΝ 
 19:15  400μ. ΓΥΝΑΙΚΩΝ 
 19:15  ΜΗΚΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 
 19:30  800μ. ΑΝΔΡΩΝ 
 19:40  400μ. ΕΜΠ. ΓΥΝΑΙΚΩΝ 
 19:50  400μ. ΕΜΠ. ΑΝΔΡΩΝ 
 20:00  200μ. ΑΝΔΡΩΝ 
 20:10  150μ. ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Α΄ 

Ο σχολιασμός έχει κλείσει. Εάν θέλετε να συζητησετε περαιτέρω περί αυτής της ανάρτησης, παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας.