Πρόγραμμα Ημερίδας 05/11/2016

Thursday, 03 Nov, 2016

1/1
Πρόγραμμα Αγώνων
 15:30   Δρόμος 30μ μαθητών Νηπιαγωγείων 
 15:30   Άλμα σε μήκος Γ και Δ τάξης - Μπαλάκι Γ ,Δ, Ε. και ΣΤ τάξης 
 15:40   Δρόμος 40μ για μαθητές Α και Β τάξης 
 16:00   Δρόμος 40μ με εμπόδια για μαθητές Α και Β τάξης 
 16:20   Δρόμος 50μ για μαθητές Γ και Δ τάξης 
 16:30   Σφύρα για μαθητές Ε και ΣΤ τάξης 
 16:30   Δρόμος 60μ για μαθητές Ε και ΣΤ τάξης 
 16:30   Μήκος για μαθητές Ε και ΣΤ τάξης 
 16:50   Δρόμος 600μ για μαθητές Ε και ΣΤ τάξης 
 17:00   Δρόμος 80μ για μαθητές Α και Β τάξης Γυμνασίων 

Ο σχολιασμός έχει κλείσει. Εάν θέλετε να συζητησετε περαιτέρω περί αυτής της ανάρτησης, παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας.