'"τα νέα μας". Το 1ο φύλλο της εφημερίδας του Μεσσηνιακού

Tuesday, 14 Nov, 2017

1/8

Το 1ο φύλλο της εφημερίδας του Συλλόγου μας είναι πραγματικότητα και αφορά τους μήνες Σεπτέμβριο-Οκτώβριο 2017. Στις 4 σελίδες του δημοσιεύονται ειδήσεις των Τμημάτων, ιστορικά στοιχεία, συνεντεύξεις και φωτογραφίες.

Ο σχολιασμός έχει κλείσει. Εάν θέλετε να συζητησετε περαιτέρω περί αυτής της ανάρτησης, παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας.