ΠΑΛΑΜΑΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ. ΤΟ ΤΑΦΙΚΟ ΜΝΗΜΕΙΟ.

Friday, 12 Feb, 2021

1/1

Ο σχολιασμός έχει κλείσει. Εάν θέλετε να συζητησετε περαιτέρω περί αυτής της ανάρτησης, παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας.