"ΓΗΠΕΔΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΥ". ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΡΓΩΝ

Wednesday, 26 May, 2021

1/1

ΓΗΠΕΔΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΥ. Η Δ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας διακηρύσσει την ανοικτή διαδικασία ηλεκτρονικής επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου: : “ΒΕΛΤΙΩΣΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΥ Γ.Σ. 1888”. Καταληκτική ημερομηνία: 23-6-2021, ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 10.00 π.μ. Προϋπολογισμός: 241.935,48 € (πλέον Φ.Π.Α. 24%) Hλεκτρονικός διαγωνισμός με συστημικό κωδικό 181163

Ο σχολιασμός έχει κλείσει. Εάν θέλετε να συζητησετε περαιτέρω περί αυτής της ανάρτησης, παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας.